O nás
O projektu Moravskoslezský kraj

V roce 2017 získala společnost UnikaMorava, s.r.o., sociální podnik dotaci ve výši 50.000,-- Kč na marketingové služby. Dotace byla poskytnuta Moravskoslezským krajem, a to prostřednictvím Klastru inovací a podniků – SINEC, z.s.

Účetní firma Unika Morava, s.r.o. byla vytvořena s podporou OP LZZ a IOP s názvem:

„Sociální podnik - Účetní firma“

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.06/30.00293
Finanční podpora projektu: Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Výše finanční podpory projektu: 3 075 688,88 Kč Doba realizace projektu: 1. září 2012 až 31. srpen 2014

Popis projektu

Cílem projektu je vznik a podpora rozvoje profesionální účetní firmy působící v Karviné. Tato firma vznikla jako sociální podnik a implementuje principy sociálního podniku a v rámci regionu bude šíří a prosazuje myšlenky sociální ekonomiky a jejich přínosů pro rozvoj společnosti. Cílem projektu je pomoci při řešení jednoho z největších problémů místního regionu a to zvyšováním zaměstnanosti osob se zdravotním postižením a tím zaměstnanosti regionu obecně.

Cíle projektu

Cílem tohoto projektu je podporovat pracovní integraci osob se zdravotním postižením, zlepšovat jejich postavení na trhu práce i ve společnosti a podporovat rozvoj sociální ekonomiky. Tohoto cíle bude dosaženo vybudováním konkurenceschopného, dlouhodobě prosperujícího sociálního podniku s názvem Unika Morava, s.r.o., který bude vytvářet vhodná pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením, bude implementovat principy sociálního podniku a v rámci regionu bude šířit a prosazovat myšlenky sociální ekonomiky a jejich přínosů pro rozvoj společnosti. Unika Morava, s.r.o. bude profesionální účetní firmou působící v Karviné.

„Sociální podnik - Účetní firma“

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.1.02/08.08134
Finanční podpora projektu: Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.
Výše finanční podpory projektu: 326 220 Kč Doba realizace projektu: 1. září 2012 až 31. srpen 2013