Sociální ekonomika

Zajímavé odkazy

Zajímavé a užitečné odkazy k problematice sociálního podnikání:
P3 - People, Planet, Profit, o.p.s.: http://www.p-p-p.cz/cz/
Stránky s informacemi o sociálním podnikání - České sociální podnikání: http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/
http://www.socialnipodnikani.info/
Užitečné informace z oblasti účetnictví - Účetní kavárna:http://www.ucetnikavarna.cz/
Dohledejte si info o firmách na Justice.cz:http://portal.justice.cz/
Zákony, vyhlášky, nařízení vlády a jiné právní normy České republiky: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/
Portál veřejné správy: https://portal.gov.cz/
Informace a aktuality o BOZP: http://www.bozpinfo.cz
Podpora podnikání a spolupráce - Okresní hospodářská komora Karviná: http://www.hkok.cz