Sociální ekonomika

Principy sociálního podniku

1. Sociální prospěch

a) Provozování aktivity prospívající i společnosti či specifické skupině lidí.
b) Demokratické rozhodování.
c) Založen z iniciativy občanů.
2. Ekonomický prospěch a) Případný zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění veřejně prospěšných cílů.
b) Vykonávání soustavné ekonomické aktivity.
c) Nesení ekonomických rizik.
d) Nezávislost na veřejných či soukromých institucích.
e) Alespoň minimální podíl placené práce.
f) Možnost vícezdrojového financování.
3. Environmentální a místní prospěch a) Uspokojování přednostně místních potřeb a využívání přednostně místních zdrojů.
b) Zapojení důležitých aktérů do činnosti sociálního podniku.
c) Podporování smyslu pro sociální zodpovědnost na místní úrovni.
d) Inovativní přístup a řešení.
e) Zohledňování environmentálních aspektů.

Zdroj informací: www.ceske-socialni-podnikani.cz